Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

bronzen beeld van vrouwe justitia als symbool van de rechtspraak

Rechtsgebieden van ons advocatenkantoor

Een juridisch probleem kan voor u persoonlijk zeer ingrijpend zijn. Het is dan ook van groot belang dat u bij dergelijke problemen contact opneemt met een advocatenkantoor dat goed thuis is in het betreffende rechtsgebied.

In de praktijk wachten veel mensen te lang met het inschakelen van een advocaat. Indien u onverhoopt in een gerechtelijke procedure op een van de genoemde rechtsgebieden verzeild raakt, is het belangrijk dat u direct contact opneemt met onze advocaat. Onze advocaat, Mr. Gase, heeft al ruim 30 jaar ervaring in:


Familierecht bij familiaire geschillen

Gase Advocatuur Almere is een gespecialiseerd advocatenkantoor op het gebied van familierecht. Familierechtelijke procedures kosten vaak veel tijd en kunnen voor u zeer aangrijpend zijn. Onze advocaat begrijpt uw situatie en zal het voor u zo gemakkelijk mogelijk proberen te maken.

Kunt u geen alimentatie meer betalen? Denkt u aan een scheiding? Wilt u uw kinderen vaker zien maar mag dit niet van uw ex? Kan uw zoon of dochter niet meer thuis wonen?

Voor al deze vragen kunt u contact opnemen met ons advocatenkantoor, wij helpen u graag verder. U kunt natuurlijk ook naar het gratis inloopspreekuur komen.

Het familierecht omvat de volgende onderwerpen:

 • Echtscheiding / Scheiding van tafel en bed
 • Voorlopige voorziening echtscheiding
 • Verbreking samenwoning
 • Kinderalimentatie
 • Partneralimentatie
 • Boedelscheiding
 • Omgangsregeling
 • Straatverbod en/of contactverbod
 • Ouderlijk gezag
 • Voogdij
 • Erkenning vaderschap
 • Ontkenning vaderschap
 • Naamrecht
 • Adoptie

Zit u in een soortgelijke situatie of heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan direct contact op met ons advocatenkantoor.

Jeugdrecht voor wettelijke regelingen omtrent minderjarigen

Het jeugdrecht is volop in ontwikkeling en speelt een grote rol bij tal van maatschappelijke kwesties. Gase Advocatuur Almere specialiseert zich al jaren in het jeugdrecht. Binnen het familierecht spelen kinderen vaak een centrale rol. Er zijn ook wettelijke regelingen die van toepassing zijn op minderjarigen. Dit wordt het jeugdrecht genoemd. Onder het jeugdrecht vallen bijvoorbeeld maatregelen van de kinderbescherming die een rechter kan opleggen om de ontwikkeling van het kind veilig te stellen.

Het jeugdrecht omvat de volgende onderwerpen:

 • Ondertoezichtstelling
 • Uithuisplaatsing
 • Beëindiging van het gezag
 • Jeugdstrafrecht

Zit u in een soortgelijke situatie of heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan direct contact op met ons advocatenkantoor.

Strafrecht bij diverse strafzaken

Een strafrechtelijke procedure moet u niet alleen voeren. Hiervoor heeft u deskundige rechtsbijstand nodig. Als u voor de rechter moet verschijnen, neem dan direct contact op met ons advocatenkantoor. Voor spoed kunt u bellen naar het nummer 06-25018204.

Mr. Gase heeft ervaring en is gespecialiseerd in de behandeling van omvangrijke en geruchtmakende strafzaken. Schakel zo snel mogelijk een advocaat in zodat de advocaat samen met u de verdediging van uw zaak grondig kan voorbereiden. Ook in strafzaken staat Mr. Gase cliënten uiteraard bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Het strafrecht omvat de volgende onderwerpen:

 • Diefstal
 • Oplichting
 • Mishandeling
 • Belediging / bedreiging
 • Afpersing
 • Moord en doodslag
 • Fraude / bijstandsfraude
 • Zedenzaken
 • Mensenhandel
 • Wegenverkeerswet
 • Opiumdelicten
 • Economische delicten
 • Jeugdstrafrecht
 • TBS & plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis
 • Hoger beroep en cassatie
 • Verzet tegen strafbeschikking
 • Sepotverzoeken
 • Advies over transactieaanbod van de Officier van Justitie
 • Bijstand aan getuigen en slachtoffers in een strafzaak
 • Ontnemingsvorderingen
 • Omzetting taakstraf in hechtenis
 • Gratieverzoeken
 • Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Zit u in een soortgelijke situatie of heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan direct contact op met ons advocatenkantoor.